Kategorier
Företagande

Så går en konkurs till

Ordet konkurs skapar rysningar hos de flesta företagare. Med all rätt också. En konkurs är ändstationen på en resa som man alltid löst biljett med en tanke på succè.

Att se drömmar krossas är aldrig roligt och just en konkurs blir ett definitivt monument över ett misslyckande. Man ska emellertid veta att företag kan gå i konkurs av flera olika anledningar. Det kan handla om faktorer som ligger bortom den egna kontrollen, det kan handla om en kedja av omständigheter där man själv inte kan påverka och det kan handla om rent slarv: en konkurs kommer i många skepnader – men hur den hanteras är densamma.

Det första som sker är att man som företag möter den tunga musiken och inser att man befinner sig i ett ekonomiskt obestånd. Man har skulder som vida överstiger de tillgångar man har och har så haft under en lång period – där det heller inte finns någon ljusning i framtiden. Där och då är det läge att ansöka om konkurs och det sker hos Tingsrätten som då först utreder och därefter utser en jurist, gärna advokat, till Konkursförvaltare.

Konkursförvaltaren tar över

Dennes uppgift är, och här förenklar vi, att sammanställa alla tillgångar och alla skulder i en bouppteckning och att undersöka möjligheten till att driva företaget vidare. Vissa delar av en verksamhet kan exempelvis fortfarande ha potential att drivas vidare i en annan regi. Därefter så sker ett annat viktigt steg som innebär att tillgångar – möbler, inredning, maskiner, verktyg, datorer och så vidare – säljs vidare på en exekutiv auktion och där de summor som denna inbringar går till att betala de skulder som finns.

De som företaget – konkursboet – är skyldig pengar kallas för borgenärer och givet är att alla dessa i många fall inte får betalt. Vilken ordning – och hur mycket – en borgenär får är något som inte sker godtyckligt eller genom något lotteri. Vi i Sverige har förmånsrättslagen som stipulerar en given ordningsföljd i samband med att en konkurs ägt rum och borgenärer ska få tillbaka pengar för exempelvis lån, leverantörsskulder eller given kredit till det företag som gått i konkurs.

Gå i konkurs som Enskild Firma kan drabba dig personligen

För firmatecknaren så kan valet att gå i konkurs innebära att man drabbas personligen. Det beror då helt på vilken bolagsform man valt att driva verksamheten i. Har man exempelvis enskild firma så kan detta innebära att de personliga tillgångar man har – hus, bil, sommarstuga och så vidare – även de inkluderas i konkursen. Man kan även, oavsett bolagsform, få näringsförbud i samband med en konkurs.

Av detta bör man ta lärdom och då främst gällande val av bolagsform. Oavsett bransch så kan det komma dåliga perioder och att gå i konkurs som Enskild Firma kan alltså bli en katastrof även privat – och då en än större sådan än att man förlorar sitt företag och får sina drömmar krossade.