Kategorier
Shopping

Vad är egentligen liveshopping?

Shopping live online har blivit en stor trend. Via vad som i folkmun kallas liveshopping kan försäljare enkelt nå ut till en stor och bred kundgrupp snabbt.

Fler och fler människor väljer att konsumera via internet. I stadskärnorna står fler och fler butikslokaler tomma tack vare att handeln bedrivs online. En ledsam utveckling enligt många, en praktisk sådan enligt andra. För säljare kan det vara svårt att hitta en tillräckligt stor kundkrets i fysiska butiker. Därför väljer många nu att sälja sina produkter direkt till kunden istället och på så vis slippa mellanhänder.

Ett sätt att syssla med shopping online är att delta i så kallad liveshopping. Via liveshopping kan en försäljare visa upp sin produkt, demonstrera den till punkt och pricka samt svara på eventuella frågor i realtid. Kunder kan följa sändningen i lugn och ro i hemmets trygga vrå.

Vem kan handla via liveshopping?

Liveshopping är för alla. Det enda som krävs är någon typ av skärm där man kan följa sändningen. För att handla måste man vara gammal nog för att få lov att shoppa online, alternativt får man be målsman om hjälp. Och det finns självklart inte köptvång vid shopping live.

Produkterna som visas via liveshopping är många. Det finns något för alla och för säljarens del är eventet en bra möjlighet att visa sin produkt även för personer utanför kundkretsen. Shoppingen blir personlig tack vare att den sänds live och att försäljaren i fråga finns till hands under tiden. Trots den sociala distansen kan liveshopping faktiskt upplevas som ett möte, kunder och försäljare i mellan.

Kategorier
Artiklar

Underhållsplaner i Göteborg ger översikt

Som husägare måste du ha en ekonomisk kalkyl som håller även på lång sikt. Det underlättar att ta hjälp av experter när det gäller underhållsplaner i Göteborg.

I husägares plikter ingår det att göra underhållsplaner, och det är ett bra hjälpmedel för att inte bli överväldigad av alla kostnader som tornar upp sig både på kort och lång sikt. Det är bra att vara förberedd på när ventilationen ska ses över eller när fönster måste bytas. Gamla tvättmaskiner kan behöva bytas ut mot nya modeller som har lägre åtgång av energi och vatten.

Du som har ansvar för ekonomin i större fastigheter har helt klart stor hjälp av en specialist på underhållsplaner i Göteborg. Då har du också full vetskap om vad lagen kräver när det gäller översynen. OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska till exempel göras regelbundet i hyreshus, och det ska finnas protokoll på det.

I underhållsplaner ingår mycket

Det har behövts radonmätningar och asbestsanering i många hus, men även andra åtgärder och rutiner kan finnas med i underhållsplaner. Du kan till exempel behöva ha kontroll på rörledningarna och hur avloppsnätet ser ut. Taket behöver också inspekteras med jämna mellanrum så att det håller tätt och att takpapp och läkt är i gott skick.

Uttrycket med jämna mellanrum leder ofta till att en funktionskontroll glöms bort. Det är viktigt att det inte uppstår vattenläckor någonstans i huset. Med hjälp av underhållsplaner där ett datum för varje kontroll finns nedskrivet, kan man lättare hålla reda på allt som måste göras förr eller senare.

Kategorier
Juridik

Vad är ett dödsbo?

Ordet dödsbo är det samlade namnet på kvarlåtenskapen efter en avliden person och detta räknas som en juridisk person fram till dess att en bouppteckning skett. Detta innebär att man som anhörig ska samla alla skulder och tillgångar som finns efter den avlidne samt sammanställa en lista över vilka som har rätt att ärva och vilka som är delägare i detta dödsbo.

Om en person avlider i Stockholm så är det således dennes släktingar – barn och eventuell maka/make – som är delägare och som måste ordna upp dödsboet. Först då ett arvskifte är genomfört så upphör den avlidne att existera som juridisk person. Hur man delar upp ett dödsbo och genomför detta arvskifte är något som man gör enligt vår svenska arvsrätt och man brukar här rekommendera att man använder sig av extern hjälp vid detta. Att kontakta en så kallad bouppteckningsman brukar vara den bästa lösningen för att undvika konflikter och säkerställa att allting går rätt till. Vi kan här återvända till den avlidne personen i Stockholm och dennes dödsbo och peka på en sak som direkt kommer att betalas genom medel från detta; nämligen personens begravning.

Ett dödsbo – förutsatt att det finns medel och tillgångar för detta – betalar alltid begravningen och allt som kan komma med denna. Det vill säga; kista, gravsten, annons i tidningen, blommor, lokal, minnesstund, kaffe och eventuella sorgekläder som de anhöriga ska bära vid begravningen i fråga. Om det inte skulle finnas några som helst tillgångar i detta dödsbo i Stockholm så kan man ansöka om bidrag hos Socialkontoret i den kommun man bor i – detta då alla människor har rätt till ett anständigt och värdigt avslut. Något som leder till en annan fråga – vad händer om detta dödsbo i Stockholm skulle ha en massa skulder? Vi ponerar här att den avlidne genom åren samlat på sig en skulder och att han varit exempelvis spelberoende.

Ett dödsbo försätts i konkurs

Denne man i Stockholm har således dragit på sig skulder som är betydligt större än hans tillgångar och detta gör att flertalet fordringsägare kommer att kräva att få sina pengar tillbaka. Det som kommer att ske här är att lån som tagit med en säkerhet – hus, bil och båt – kommer att ha en högre prioritet än vanliga lån. Det vill säga, ett banklån kommer att prioriteras före en kompis som lånat ut några tusenlappar för en spelkväll på Solvalla. Det som denne kompis kan räkna kallt med är att hans pengar inte kommer att återkomma. Han kan alltså inte kräva delägarna till detta dödsbo i Stockholm på några pengar. Skulder går nämligen inte i arv. Först så kommer de lån med säkerhet att betalas och finns det inga medel kvar efter detta så avskrivs skulderna i fråga.

Kategorier
Utbildning

Kan SFI (svenska för invandrare) hjälpa mig att anpassa mig i Stockholm?

Då världen är extremt orolig just nu med krig i Syrien, Ebola-larm i Afrika, oroligheter i Ukraina och utbredningen av IS i mellanöstern så befinner sig många människor på flykt för att säkra sin och sin familjs trygghet. En del av dessa människor hamnar i Sverige – utan att egentligen ha en aning om vad det är för land – och väl här så fastnar man liksom i tillvaron.

Man får inget jobb, man känner ingen, det är kallt – ja, det mesta är annorlunda mot det som man är van vid och detta är ju ingenting som är unikt heller. Människor har olika kulturer och om du som svensk åker till ett annat land så kommer även du att känna dig lite som en udda fågel. Det är, helt enkelt normalt. Men hur hjälper man dessa människor att komma tillrätta med sin nya tillvaro på bästa sätt? Ja, en nyckel till att känna sig hemma är att kunna språket i det land man nu befinner sig i – genom att kunna förstå, tala eller skriva sitt nya språk så ger man sig en god chans till att snabbare komma in i samhället. Har man exempelvis en nyinflyttad familj från Syrien som bor i Stockholm så kan denna familj lära sig språket genom att anmäla sig till SFI (svenska för invandrare) som har sina lokaler överallt i Stockholm.

Genom att anmäla sig och närvara vid en kurs anordnad av SFI (svenska för invandrare) så får familjen i Stockholm helt nya verktyg i form av pedagogiska och praktiska övningar inom det svenska språket och dessutom får man en chans att umgås med nya människor som befinner sig i samma situation och är på samma våglängd. SFI (svenska för invandrare) har i Stockholm visat sig vara en perfekt öppning till att komma in i det svenska samhället. Språket är A och O – och det har SFI (svenska för invandrare) hjälpt människor med över hela landet och inte bara i Stockholm.

Hur anmäler jag mig till SFI (svenska för invandrare) i Stockholm?

Om man är ny i Sverige och bor i Stockholm så tar man kontakt med migrationsverket som ser över var det är lämpligast att man börjar sin utbildning anordnad av SFI (svenska för invandrare) och därefter anordnas ett litet test vissa förkunskaper och annat bedöms. SFI (svenska för invandrare) finns nämligen utspridda överallt i Stockholm och det är därför viktigt att man hamnar på en utbildning som matchar ens egen nivå så att man på bästa sätt kan tillgodose de kunskaper om det svenska språket som ligger framför en.

I vissa fall kan man även få ta kvällskurser i Stockholm anordnade av SFI (svenska för invandrare) och dessa brukar främst användas av personer som ligger på en lite högre nivå och kanske bara behöver fräscha upp sin svenska litegrann. Vanligast är dock att man läser på dagtid och ungefär 15-20 timmar i veckan – detta oavsett om utbildningen av SFI (svenska för invandrare) ligger i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Kategorier
Relining

Relining i Göteborg – risk för stambyte?

Hälsan tiger still, sägs det. I äldre hus brukar rörledningar inte höra av sig förrän de börjar läcka. En expert på relining i Göteborg inspekterar avloppsrör.

Du äger ett fastighetsbestånd i Göteborg som varit dig till stor glädje. Dina hyresgäster trivs i sina lägenheter och de betalar sina hyror i tid. Värdet på fastigheter har ökat den senaste tioårsperioden och du funderar på att sälja husen och dra dig tillbaka som aktiv fastighetsägare.

En sak bekymrar dig inför en försäljning. Dina fastigheter är av äldre datum och du är rädd för att en köpare kommer att påstå att stambyte i husen ligger om hörnet. Bättre att “mota Olle i grind”, tänker du och bestämmer dig för att inspektera rören med hjälp av en firma som kan rörmokeri, stambyte och relining.

Relining i Göteborg – inspektion och åtgärder

Inspektionen av rören med kamera visar att det finns en del smärre problem. Det finns några skador och i några rörkrökar finns det antydningar till att proppar av fett kan ha bildats. Du bestämmer dig för att högtrycksspola rören och därefter relina avloppen. En firma som kan utföra relining i Göteborg tar på sig hela uppdraget.

Vid renovering av rör med relining kan de boende bo kvar i sina lägenheter. Och relining kan göras till en betydligt lägre kostnad än om stambyte hade behövt göras. Relining är en teknik som började tillämpas under 1990-talet och kan göras på olika sätt. En metod innebär att polyesterplast sprutas in och härdas mot befintliga ledningar.

Kategorier
Säkerhet

Brandlarm i Stockholm – du vill väl överleva?

Ditt brandlarm i bostaden i Stockholm kan rädda ditt liv. Därför är det också oerhört viktigt att säkerställa att brandvarnaren i hemmet också fungerar.

När brandlarmet går handlar det om sekunder. Det finns ingen tid att spilla. Du ska inte gå till garderoben och välja ut “rätt” tröja att evakuera din bostad i. Du ska bara ut. Om inte för att slippa andas in röken och brinna inne, så åtminstone för att slippa det höga tjutet från brandvarnaren. Först när du kommit ut i stockholmsluften ska du ringa brandkåren.

Nyckelspelaren i det här scenariot är naturligtvis brandvarnaren. Utan brandlarmet har du säkerligen ingen aning om att det börjar brinna. I värsta fall upptäcker du det först efter ett par minuter – om du ens upptäcker det. Och redan då kan det mycket väl vara för sent. Det går därför inte nog att understryka betydelsen av ett fungerande brandlarm.

Testa ditt brandlarm

Du bör även testa ditt brandlarm i Stockholm med jämna mellanrum. Ditt liv kan hänga på det. Ofta brukar brandvarnaren börja pipa när batteriet tar slut, men det är förstås klokt att testa den oftare än så. Då försäkrar man sig om att det inte finns några andra problem än enbart tomma batterier.

Om du bor i hyresrätt kan du be din hyresvärd om hjälp. Annars finns det flera sakkunniga inom fältet som du kan hitta om du googlar dig fram. Som sagt är det en ganska viktig del av din bostad. Om du vill leva alltså. Och det vill du naturligtvis.

Kategorier
Catering

Cateringfirma med många idéer

Det är inte bara vid bröllop och andra högtider som en cateringfirma anlitas. Det finns föreningar som bokar både bufféer och gott fika beroende på anledning.

Det var för fem år sedan som damföreningen skapades. Trots namnet var det inte bara äldre kvinnor utan åldrarna varierade från tjugofem till sextioåtta. Sex gånger om året träffades de för att förkovra sig inom olika ämnen. De var många så de fick rösta om vad som skulle ske under ett år.

Efter tre år hade de stött på en cateringfirma i stan som förutom mat även kunde erbjuda olika föreläsningar. Något som damföreningen utnyttjade så snart de blev intresserade av något av ämnena som fanns att välja på. Det hade gett dem alla många trevliga stunder och kunskaper som var både matnyttiga och intressanta.

Cateringfirma ger helhet

Denna gången skulle det bli en föreläsning igen då repertoaren hade förnyats och det fanns många spännande ämnen. Damföreningen hade från början fått veta att de kunde boka lokal av samma cateringfirma men de valde den fina salen hos Alma. Där fanns bord där många fick plats och sprakandet från den den öppna spisen knastrade rogivande.

De hade bestämt sig för att beställa en enklare buffé med plockmat samt en bulle och en kaka var. På så vid kunde de först få i sig lite matnyttigt. Kaffet kunde sedan avnjutas under tiden som de lyssnade på föreläsaren. Cateringfirman skulle komma ut med beställningen i god tid innan det var dags att börja.

Läs mer om en cateringfirma på denna sida: cateringfirman.se

Kategorier
Artiklar

Välj rätt officepaket

Det kan definitivt finnas ett värde i att se över vilket officepaket du har idag – och hur ett nytt sådant kan komma att förenkla för dig i din vardag, i dina studier eller i ditt dagliga arbete.

Man kan, baserat på det senare, se att det numera finns ett större behov av ett officepaket som innehåller lite mer än bara exempelvis Word, Excel, Outlook och Powerpoint. Det beror givetvis på vad man arbetar med, men överlag så ser man att moderna versioner har bättre funktioner och att de ger bättre stöd för exempelvis arbete mellan olika enheter samt för en ökad flexibilitet.

Moderna versioner ger ökad flexibilitet

Det senare är idag ofta en nyckelfråga. Man vill inte vara bunden till en fast kontorsplats. Både anställda och exempelvis kunder har idag flexibilitet som som ett absolut krav.

Ena dagen ska man kunna jobba från den fasta platsen på kontoret – nästa dag ska man kunna göra det på plats hos kunden: och det ska handla om sömlösa övergångar som sker utan att man gör avkall på säkerheten.

Detta samtidigt som man också ska kunna hålla samtal och kommunicera med sina kollegor på ett effektivt sätt. Det är de stora fördelarna som kommer med ett modernt officepaket.

Dags att köpa officepaketet?

Då man väl bestämt sig för att en uppdatering eller en uppgradering är på sin plats så är rådet att man går vidare med mer specifik rådgivning. Kort sagt: vilket officepaket och vilken version passar dig och dina behov bäst? Det är viktigt att dessa behov framgår på ett tydligt sätt och att du kan få hjälp med att få dessa uppfyllda.

Idag är detta möjligt även om du väljer att köpa via internet och detta genom exempelvis chattar där kunnig personal står redo att hjälpa dig. Viktigt är att du alltid ser till att det finns en produktgaranti i samband med köpet samt att du även ges hjälp både med installation och med att implementera programmen i din vardag. Du ska – i synnerhet som företag – kunna få en smidig övergång från det gamla officepaketet till det nya du köpt. Läs mer om att köpa officepaketet och alla dess fördelar.

Kategorier
Artiklar

Thujor – är det ett bra val i trädgården?

Trädgården är varje villaägares egna lilla oas. En zon i hemmet där man kan odla, sitta och läsa en bok och bara känna hur lugnet infinner sig. Det är ingen slump att spekulanter till villor ofta kritar ner en trädgård och en vacker tomt som ett kriterium för att gå vidare med ett husköp. Varje trädgård är emellertid unik och har olika potential för vad som är möjligt att göra. Och, detta gäller givetvis även för övriga delar av tomten.

Ett problem som många har gäller insyn och bristen på skydd från nyfikna blickar. Oavsett tid på dygnet så kan både förbipasserande och grannar se vad man har för sig. Och, det behöver inte handla om att man gör någonting i skuggorna – det handlar enbart om att man vill vara ifred och att ha en chans att göra exakt det man vill. Här kan en växt vara lösningen.

Thujor är en växt som ger extremt bra skydd mot insyn. Placerar du thujor i en rak formation – exempelvis som en häck – så kommer deras täthet att skapa det om enklast kan liknas vid en grön mur. Skillnaden mot att bygga en mur, ett högre plank eller ett staket är att en häck av thujor känns varmare och mer inbjudande: du sitter inte instängd i ett fängelse – du får bara en varm vägg som omsluter din privata sfär. Thujor kan även med fördel placeras ut enskilt och som ett estetiskt tilltalande komplement till den övriga växtligheten i trädgården.

Smaragd eller brabant för en thujahäck?

Thujor växer inte vilt i Sverige – men de trivs utmärkt i vårt klimat, de klarar vintern bra och de är både lättskötta och vackra. Dessutom så passar de in i vår övriga flora då de påminner en hel del om enar och vissa andra barrträd. Thujor – eller tujor, som även det är ett vedertaget och använt namn – har flera medlemmar i familjen.

Thuja Smaragd är den lite lyxigare varianten som har ett lite mer glimmrande skimmer över sina barr. Den passar väldigt bra som fristående, men kan även användas för att anlägga en thujahäck. Vid det senare får man emellertid räkna med en ganska spretig och ojämn häck då en Thuja Smaragd växer individuellt och utan hänsyn till sin granne.

Vill man ha en jämn, tät och synkroniserad thujahäck så är det bättre att välja thuja Brabant. De växer jämnt och i samma takt. Ett väldigt bra val för att rama in och skapa den oas på tomten du drömmer om!

Kategorier
Flytt

Spara tid och energi med flyttfirma i Täby

Många människor är i ett så kallat ekorrhjul. Så när det är dags att flytta, kan det vara svårt att hitta tiden. Med flyttfirma i Täby har du all tid över.

Hur man ska hinna med en flytt i sin redan stressade vardag är ett stort frågetecken. Det är inte som att man har en massa tid över för att inte göra något, eller ja, sköta en flytt. Ska man behöva ta ledigt från jobb för att sköta flytten, eller ska man behöva mista en av sina älskade lugn och ro-helger.

Ett annat mycket bättre alternativ är att anlita en flyttfirma som sköter hela flytten åt dig. Du har både tid och energi över att sköta ditt, medan de sköter sitt. Din flytt kommer vara i goda händer och skötas på ett väldigt bra vis. Flyttfirma är det perfekta upplägget för väldigt många familjer.

Glöm inte bort RUT-avdraget när du anlitar flyttfirma i Täby

Visst kan det kännas lite i plånboken när man anlitar en flyttfirma. Men hjälpen man får från dem gör det allt värt det. Det är inte bara att man får väldigt bra flytthjälp i Täby, utan firman har även alla saker som behövs för att sköta flytten.

När du anlitar ett företag kan du även ha rätt till RUT-avdraget. Det hjälper till att hålla nere på kostnaden. När du ber om offert på flytten, kolla då så att det är inräknat. I annat fall får du be dem räkna med det.